основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Анкета по Програмата ,,Твоят час"

    Предложените анкети са в 2 групи : 1-4 клас и 5-7 клас. Свързани са с Програмата ,,Твоят час". Попълват се само от настоящите ученици на 11 ОУ ,,Св.Пимен Зографски", като се вписва класът, в които ученикът /ученичката/ ще се през учебната 2017/2018 г.
1-4 клас

5-7 клас


09 септември 2017

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация