основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Анкета ,,Твоят час"

ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
С ТАЗИ АНКЕТА ИСКАМЕ ДА НАУЧИМ ОТ ТЕБ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДЕЙНОСТИТЕ, В КОИТО СИ УЧАСТВАЛ В ИЗВЪНУЧЕБНО ВРЕМЕ И КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА В УЧИЛИЩЕ.
ТВОИТЕ ОТГОВОРИ ЩЕ ПОМОГНАТ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕТО ТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРЕДПОЧИТАНА ОТ ТЕБ ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ.
 НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ДА СПОДЕЛИШ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ И ДА ОТГОВАРЯШ СВОБОДНО И БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ.

Анкетна карта  1-4 клас

Анкетна карта  5-7 клас

25 септември 2016

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация