основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Безопасност на пътя

За безопасното движение по улиците на 24.04.2015 г. беше изнесена беседа от КАТ пред учениците от 1-4 клас.

24 март 2015

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация