основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Голямото четене - Творци на българската литература

Във връзка с проекта на МОН за насърчаване и повишаване на грамотността в 11 ОУ се проведе конкурс на тема "Творци на българската литература". Учениците изготвиха табла и нагледни материали за известни български поети и писатели и организираха изложба във фоайето на училището. Сред наградените ученици са Весела Порчева от 6 б клас, Емин Абдулхамид Ал-Джунейд от 7 б и Християна Тенева също от 7 б клас.

13 декември 2014

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация