основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

График за прием 1 клас учебна 2018/2019 г.

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и на прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информацията за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

04.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

07.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.

от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

11.06.2018 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

13.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране.

от 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след трето класиране.

от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището и  на РУО София-град

 


изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация