основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Есенна ваканция

  Есенната ваканция е от 1 до 5 ноември 2017 г. ,съгласно Заповед РД 09-4130/29.08.2017 г .на Министъра на образованието и науката.

13 октомври 2017

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация