основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Квалификация на педагогически специалисти

Учителите от 11 ОУ участват в Квалификация на педагогически специалисти по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

21 февруари 2013

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация