основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Конкурс за детска рисунка ,,Зоопарк" и ,,Слънцето свети еднакво за всички"

Награждаване на участниците в училищния конкурс за детска рисунка на тема: ,,Зоопарк" за учениците 1-4 клас и ,,Слънцето свети еднакво за всички" 5-7 клас .

15 април 2015

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация