основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Настоящи ученици

В 11 ОУ  за  учебната  2017/2018 година  се обучават  470  ученици  от ПГ до VІІ клас / включително/.Ежегодно нашите възпитаници участват в олимпиади, състезания, пленери на училищно, общинско,  областно и национално ниво. Особен акцент се поставя върху развитието на  талантите и заложбите на децата в разнообразни извънкласни форми.

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация