основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Настоящи ученици

В 11 ОУ  за  учебната  2018/2019 година  се обучават  475  ученици  от I до VІІ клас / включително/.Ежегодно нашите възпитаници участват в олимпиади, състезания, пленери на училищно, общинско,  областно и национално ниво. Особен акцент се поставя върху развитието на  талантите и заложбите на децата в разнообразни извънкласни форми.

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация