основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Обществен съвет

      Във връзка със ЗПУО и създаването на Обществен съвет в 11 ОУ моля родителите да се запознаят с Правилник за създаването,устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училища,обнародван в ДВ 75 / 2016 г.

22 ноември 2016

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация