основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през уч. 2018/2019 г.

   Срок за подаване на документи  18.06-2.07.2018 г.

12 юни 2018

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация