основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

План-прием за учебната 2017/2018 г.

   
    

     1.Предучилищна група – 1 група за 6-годишни деца, на полудневен режим на обучение-22 деца.

2.            2. Първи клас –  четири паралелки, на целодневен режим на обучение и изучаване на английски език и   компютърно моделиране – по 24 ученици във всяка паралелка. При по-голям брой желаещи, след разрешение на началника на РУО, София-град, броя на учениците в паралелката се увеличава, съгласно чл.46 от Наредба

 № 10/01.09.2016г. на МОН.

3.             3. Пети клас – две паралелки по 27 ученици във всяка паралелка на целодневен режим на обучение. Избираемите учебни предмети се определят със заявление на родителите.

4.                 4.     Целодневен режим на обучение за учениците от І до V клас включително.

5.            5.За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за попълване на свободните места в паралелките се подават до 14.09.2017 г. Постъпилите заявления се разглеждат от комисия.

 


изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация