основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Подготвителна група

В подготвителната група на 11 ОУ „Свети Пимен Зографски“ се приемат деца навършили 5 и 6 години. Обучението е полудневно – от 8.00 до 13.30 часа. То покрива държавните образователни изисквания за съответната възраст.

 С много търпение  и обич госпожа Върбановска възпитава в децата знания, умения и навици, които неусетно ги водят към един нов етап от тяхното развитие – училищния живот.

В спокойна и ведра атмосфера, чрез много игри, децата се подготвят за първи клас. Заниманията обогатяват речта на децата, развиват фината им моторика, уменията за звуков анализ и четене, запознават ги с цифрите и числата, упражняват аритметичните действия събиране и изваждане до 10 и др.

През годината децата придобиват едни от най-ценните умения – изграждане на детска общност,  в която те откриват истински приятели и формират общочовешки ценности (толерантност, добронамереност, взаимопомощ), които остават за цял живот.

 15 януари 2015

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация