основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Прием 1 клас

Работно време на Комисията за Прием на документи за 1 клас : 8.00-17.00

10 април 2017

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация