основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Работно време на Комисията за прием в 1 клас

  Работно време е всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в периода 16.04-16.05.2018 г.

10 април 2018

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация