основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Участваме в ,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование" Европейски социален фонд Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

21 февруари 2013

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация