основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Специалности

      В  11 ОУ се осъществява  съвременна общообразователна  подготовка.Учениците  се обучават  в  просторни стаи,участват  в  разнообразни  програми и проекти.

      Чуждоезиковото  обучение  от  първи  клас- английски  език  и втори  чужд  език  по  избор / немски , испански / от  пети  клас  създава възможности  за  съвременно  образование   на  ученика.


изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация