основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Среща с представители на МВР

В периода 9-13.03.2015 г. с учениците от 5-7 клас се проведоха срещи с представители нас полицията, които изнесоха беседи за вредата от наркотиците.

10 март 2015

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация