основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Традиции и развитие

Съхранявайки дългогодишните традиции в българското училище, 11 ОУ развива духа на европейските образователни тенденции. Вече 40 години то се доказва като естествен притегателен център за духовно съзидание, творчески труд и стремеж към наука, личностно формиране и развитие на учениците.

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация