основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Участващи в класирането за 1 клас

                                                         Участващи в класирането
       Списъкът е в секция  ,,Документи".  До пореден номер 107 са приети ! Записването се извършва след представяне на комплект от оригинални документи-Удостоверение за завършена подготвителна група.
       Работно време на комисията от 8.30 ч. до 17.00 ч.


04 юни 2018

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация