основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

Участие в Европейската програма,,Успех"

Училището участва в Европейската програма ,,ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"
с 10 извънкласни дейности :
      1.Културни компетентности  -   Наблюдавам и изразявам себе си  - Ръководител  :  Сашинка Кайрякова

      2. Опознавам природен парк Витоша и пазя неговото природно и културно богатство  - Ръководител : Сашинка  Кайрякова

      3.Комуникативни умения на роден език  - Театрална работилница   -  Ръководител  :  Сашинка  Кайрякова
 
      4.Хуманитарни науки  -  Аз и животните  -   Ръководител :    Мариета  Борисова

      5.Граждански компетентности   -  Млад журналист  -  Ръководител :   Надя  Борисова
    
      6.Дигитални компетентности   -  Компютърни презентации  :  Светът около нас  -   Ръководител  :    Борис  Тафраджиев

      7 .Културни компетентности - В чудния свят на изкуството - Ръководител  : Галина Динева

      8. Предприемачество - Приказно ателие : Книжка с приказки -Ръководител :  Маринела Господинова

      9. Природоматематически науки - ,,Млад еколог"  - Ръководител : Иванка Алексиева

     10. Умения за самостоятелно учение и събиране на информация - Народните обичаи- нашето богато наследство - Ръководител : Анна

             Карагеоргиева

 
18 декември 2012

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация