основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Конкурс за документи за извънкласни дейности

   На 04.07.2018 г. от 10.00 ч. ще се отварят офертите за извънкласни дейности за учебната 2018/2019 г.. Желаещите представители от участниците могат да присъстват.
   УДЪЛЖАВА СЕ Срока за подаване на документи за участие в Конкурс за извънкласни дейности в 11 ОУ „Св.Пимен Зографски” за учебната 2018/2019 година . ПО СЛЕДНИТЕ позиции: Позиция. - Шахмат; Позиция - Баскетбол.Срок за подаване на документите за участие в  конкурса:от 04.07.2018г. до 10.07.2018 г. 

 

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация