основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

,,Твоят час"- ,,Искам да опозная България и света"-ръководител г-жа П.Атанасова

Финална публична изява в рамките на проект "Твоят час" на учениците от 2А клас 

На 03.04.2017г. се проведе финална публичната изява „Нека видим кой знае повече!“, организирана в рамките на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Форматът на публичната изява е под формата на игри. Публичната изява има за цел да представи придобитите знания в рамките на проект "Твоят час” от учениците. Сред гостите на изявата са родители и близки на децата. Учениците са разделени на два отбора – Слънчице и Звездичка. Ръководителят на публичната изява поставя различни въпроси и предизвикателства, а децата се борят да спечелят точка за своя отбор, като отговорят правилно. Учениците се справят повече от блестящо – отговарят вярно на 19 от общо 20 поставени въпроси, като след тази оспорвана „битка“ се излъчи и победител – отбор Слънчице. Отбор Звездичка е поздравен за достойното си представяне, като децата се насърчават да не губят интерес и желание за придобиване на нови знания. Цялостното насърчаване за работата в групи създаде вид конкуренция между децата, като всяко от тях се стараеше да победи "противника" с невиждана мотивация. Образователните игри несъмнено превърнаха постиженията на учениците в ефективни знания и умения, които дълго ще помнят. В края на публичната изява децата представят на гостите част от книжките, с които работят в рамките на проекта, а именно "Българознайко".

Използваният иновативен за българското училище подход за придобиване на нови знания и умения, основно чрез интерактивни и мултимедийни продукти, забавления и игри се доказва като подходящо средство за учене и формиране на силна мотивация в участниците за разширяване на познанията,  любов към училището и науките. Освен това, цел на използвания подход е и да формира дълготраен интерес към науките за земята, географията, историята, българските традиции и обичаи (предвид заложените теми в учебния план по проекта), която считаме, че е изпълнена успешно. 

Снимки от събитието може да разгледате в "Галерия". 

 05 април 2017

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация