основно училище
"свети Пимен Зографски" София


Родителска среща
17 септември 2018

1 клас 3 класиране

         График 3 класиране:

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране14 юни 2018

изработка на сайт, поддръжка на сайт и сео оптимизация