Facebook
11 ОУ " Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Проекти

През учебната 2017/2018 г. училището продължава участието си в Програмата  ,,Твоят час" с 8 групи.:През учебната 2017/2018 г. училището  участва  в Програмата  ,,Твоят час" с 8 групи.:

  1. Fun and learning English;
  2. The fun Theatre;
  3. Аз рисувам Германия;
  4. Използване на английски език в практикуване на здравословен начин на живот;
  5. Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ 7 клас;
  6. Преодоляване на обучителни затруднения по математика 7 клас;
  7. Приказно ателие;
  8. Тенис на маса.