Facebook
11 ОУ " Свети Пимен Зографски"
Иновативно училище

Обществен съвет

Председател:

  • Петя Иванова - родител

Членове:

  • Тамара Маринова-родител
  • Диана Генова-Първанова-родител
  • Петя Иванова - родител
  • Любомир Кендеров - родител
  • Евелина Стоянова- представител на район ,,Изгрев"
  • Иван Грънчаров-ученик
  • Вероника Кушовалиева - ученик